Întreţinerea sistemului de aprindere şi a bujiilor la automobile.

Unui sistem de aprindere îi este proprie furnizarea unei tensiuni de o anumită valoare, pe care o pune la dispoziţia consumatorilor, adică a bujiilor. Această mărime, denumită tensiune disponibilă, depinde de turaţie şi de sarcina aplicată surselor de energie, dar mai depinde şi de starea surselor de curent şi de cea a dispozitivelor de reglare şi limitare a tensiunii.

Pentru a produce o scânteie robustă la orice regim termic, de sarcină şi de turaţie, bujiile reclamă însă un nivel minim de tensiune, denumit din această cauză valoare necesară. Diferenţa dintre valorile disponibile şi cele necesare ale celor două tensiuni este cunoscută sub numele de rezervă de aprindere.

Mărimea rezervei de aprindere condiţionează stabilitatea funcţionării instalaţiei de aprindere; cu cât ea este mai mare, cu atât diferitele fluctuaţii ale stării şi funcţionării surselor de curent sau ale componentelor aprinderii se fac simţite mai puţin în comportamentul motorului.

 

În unele situaţii când tensiunea disponibilă U.d este afectată din motivele arătate mai sus iar cea necesară U.n creşte din cauze ce ţin de starea unora din elementele instalaţiei de aprindere, rezerva de aprinde se micşorează astfel încât la unele regimuri, cum este cel al turaţiilor ridicate, ea se poate anula, întrerupând funcţionarea normală a motorului.

Factorii care afectează rezerva de aprindere sunt:

  • temperatura electrozilor bujiei;
  • a motorului;
  • regimul dinamic;
  • regimul de sarcină;
  • starea şi durata de folosire a bujiei;
  • modul de conectare a bobinei de inducţie.

În ceea ce priveşte primul factor se observă cu cât bujia este mai rece, cu atât tensiune necesară este mai mare, fapt care reduce rezerva de aprindere. Aceasta face ca la pornirea la rece sau când se folosesc bujii reci, motorul să funcţioneze instabil, aleatoriu. Aceiaşi explicaţie stă şi la baza funcţionării cu întreruperi a motoarelor reci la pornire sau a acelora cu sisteme de răcire defecte (termostat blocat, deschis sau lipsă). Se observă că, cu cât distanţa dintre electrozi este mai mare, sistuţie ce intervine implacabil pe măsura uzurii electrozilor în timp sau în cazul unor reglaje defectuoase, tensiunea necesară creşte, reducându-se astfel rezerva de aprindere.

Mi se spune Ovidiu, iar unul dintre hobby-urile mele este de a studia în particular date tehnice referitoare la mecanică auto. În timpul liber dezvolt un site de legislaţie rutieră: www.c-drpciv.ro pentru cei care vor să obţină permisul de conducere mai uşor (DRPCIV).

Hits: 38

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: