Companiile sunt de acord cu beneficiile aduse de implicarea angajaților

Companiile sunt de acord cu beneficiileaduse de implicarea angajaților, însă cuantificarea acestora rămâne o provocare pentru consiliile directoare
31% dintreangajatoriidin Europa de Vestconsideră dificilă măsurareaROI-uluiimplicăriiasupra întregului business, în timp ce 30% afirmă căpersoanele de decizie din consiliile directoarenu pot înțelege cu ușurință impactul lor
68% dintreangajatorii din Europa de Vest se bazează încă pe sondajele de opinieanuale pentru a evalua implicarea angajaților
Londra, Marea Britanie, 28 ianuarie 2016 – Oracle a făcut publice rezultatele obținute în faza a doua a studiuluiprivind implicarea angajaților,realizat în Europa de Vest. Acestea arată că există o oportunitate pentru echipele de Resurse Umanede a-și asuma răspunderea pentru gradul de implicarealangajaților și să ledemonstrezepersoanelor de decizie valoarea pe care o are o forță de muncă mai implicată.
Punctul de vedere al angajatorului este rezultatul studiul Oracle Simply Talent; O perspectiva asupra Europei de Vest, studiu care și-a propus să înțeleagă motivațiile și beneficiile angajaților din Europa, în urma chestionării a 250 de manageri de Resurse Umane care lucrează în companii mari din Europa de Vest.
Rezultatele sondajului dezvăluie că 93% dintre angajatori confirmă că implicarea angajaților are o importanță strategică pentru compania lor, cei mai mulți recunoscând impactul pozitiv al acesteia asupracolaborării dintre echipe (65%),creşterii performanței în afaceri (61%) și contribuției la îmbunătățirea serviciilor oferite clienților (60%).

11046194_968330749845858_405610662955377693_o.jpg

Cu toate acestea, rezultatele sondajului arată şi că procesele actuale nu sunt optimizate pentru a creşte angajamentul. 68% dintre business-uri se bazează în continuare pe sondaje de opinie standard la nivelul angajaților privind evaluarea nivelul de angajament, doar 37% folosind analize avansate pentru măsurarea acestuia.

Prin urmare, 31% dintre angajatori consideră căeste dificil să măsoare impactul direct al angajamentului asupra întregului business și aproape același procent (30%) admite că acest lucru face dificilă cuantificarea beneficiilor de mai sus pentru persoanelede deciziedin companii.

În ciuda rolului crucial în măsurarea și în analizarea implicării angajaților, în prezentechipele de Resurse Umane nu sunt văzute ca un factor decisiv al angajamentului pentru afaceri. Când au fost întrebați cine de la nivelul business-ului are cel mai mare impact asupra implicării angajaților, doar 10% dintre angajatori au spus că departamentul de Resurse Umane, comparativ cu 34%, care au desemnat managerii de linieși 28%,care au menționat echipa de conducere.

Acest aspect reflectă imaginea relativ deficitară pe care departamentul de Resurse Umaneo are în raport cu angajații, faptsemnalizat de Oracle în studiulOracleSimply Talent: O perspectivă asupra Europei de Vest, realizat împreună cu 1.500 de angajați din companii mari din Europa de Vest. Dintre aceștia, doar un procent de 3% considerăechipele de Resurse Umanedeterminante în privințaangajamentului.

Loïc Le Guisquet, Președinte pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA) şi regiunea Asia-Pacific a declarat: „Angajații sunt în prima linie, fața publică, sunt personificarea tangibilă a ceea ce reprezintă business-ul. Prin urmare, capacitatea de a înțelege şi, cel mai important, de a îmbunătăți implicarea angajaților devine o prioritate absolută pentru liderii de succes din zilele noastre.O strategie mai riguroasă privind implicarea a devenit indispensabilă și Resursele Umane joacă un rol vital în ajutorarea organizațiilorîn această tranziție. Echipele moderne de Resurse Umane au acces la baze dedatecare le permit să evalueze în mod eficient implicarea angajaților și să cuantifice impactul asupra afacerii pentru persoanele de decizie din consiliile de directoare. În acest sens, departamentul de Resurse Umanese va poziționa în centrul business-ului, conducând strategii de implicare care servesc cel mai bine ambițiilor de creștereale organizației.“

Îmbinând cele mai recente descopeririOracle cu cele din faza studiului cu privire la perspectiva angajaților, cercetarea dezvăluie că,deşiangajatorii susțin că managementul joacă cel mai importantrol în determinarea implicării, angajații consideră în continuare slaba comunicare din partea managerilorca fiind cel mai frecvent motiv pentru care ei se simt mai puțin implicați la locul de muncă.

Un procent copleșitor de 90% dintre angajatori sunt de acord căun leadership puternic este eficient în creșterea productivității angajaților, 34% afirmând că managementul de linie are cel mai important rol în motivarea implicării angajaților, mai mult decât orice alt departamental companiei.

Această admirație pentru excelențamanagementului de linieeste reflectatăîn rândul angajaților. Aproape o treime consideră căo politică demanagementbunăîi face să se simtă mai implicați la locul de muncă, iar 41% spun că slaba comunicare a managerilor este singurul și cel mai frecvent motiv pentru care se simt mai puțin implicați. În ciuda acestui fapt, doar 13% dintre angajatori consideră căaccentul pus pe excelența în managementeste cel mai important factor pentru a face angajații să se simtăimplicați la locul de muncă.

Încurajator este faptul că există mai multe domenii în care prioritățile angajatorilor se aliniază cu cele ale angajaților:
• 58% dintre angajatori sunt de acord că recunoașterea individuală a excelențeiîn rândul angajaților are un impact pozitiv, puternic asupra angajamentului, un aspect împărtășit de 53% dintre angajați.
• 52% dintre angajatori consideră că munca în echipă și colaborarea are un impact pozitiv asupra angajamentului, de aceeaşi părere fiind şi 53% dintre angajați.
• 54% dintre angajatori afirmă că un bun echilibru muncă/viață îi determină pe angajați să se simtă mai implicați, iar 50% dintre angajați sunt de acord.

Le Guisquet declară: „Aceste descoperiri sugerează că, în timp ce toată lumea este de acord că managerii sunt responsabili de nivelul de implicare al angajaților și că buna comunicare este un element esențial al acesteia, afacerile nu și-au dezvoltat funcțiile de management în consecință. Având în vedere schimbarea mediului de muncă și cerințele tot mai mari ale generației millennials, este esențial caResursele Umane să ajute la crearea unei culturi care să promoveze implicareaîn cadrul organizației, centrată pe manageri ca și personaje-cheie pentru schimbare.“

Când vine vorba de cele mai noi tehnologii digitale și mobile, instrumente de Resurse Umane și platforme de social media, concluziile Oracle indicăfaptul că doar un număr mic de angajatoriconsideră că aceste tehnologii contribuie direct la îmbunătățirea angajamentului.

Angajatorii apreciază practicile pe care aceste tehnologii le permit. De exemplu, 48% dintre aceştiaafirmă că un mediu de lucru sănătos, sigur și confortabil îmbunătățește performanța angajaților, 45%menționează timpul de lucru flexibil, iar 48% consideră importante trainingurile de formare și dezvoltare ale angajaților – toate putând fi îmbunătățite cu instrumente mobile și social media.

Și totuși, doar 15% dintre angajatori susțin că folosirea celor mai noi tehnologii digitale și mobile joacă un rol important în implicarea angajaților, în timp ce doar 3% afirmăcăposibilitatea angajaților de a folosi platformele sociale la locul de muncă este cea mai importantă.

Sorin Mîndruțescu, Oracle Country Leadera adăugat: „Cele mai recente instrumentedigitale, mobile și de colaborarejoacă un rol esențial în afacerile îndreptate spresprijinirea inițiativelor și strategiilor care fac angajații să se simtă mai implicați. Totuși, doar aceste tehnologii nu sunt suficiente pentru creștereaangajamentului. Pentru a fi eficiente, trebuie să fie perfect integrate în procesele de afaceri, astfel încât managerii și angajații să le folosească ca parte a activității lor zilnice, fie căvorbim despreo evaluare a rezultatelor, unproces de recrutare, făcând schimb de resurse de învățare sau folosind instrumentele mobile pentru a-și completa pontajul.“

Oracle – 28.01.2016

Hits: 1

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: